Tag Archief van: gelukhormonen

Onze drie breinen

Wat vind ik het erg interessant om meer te weten over mijn drie breinen! Ik begon met lezen van boeken van René Kahn (Onze hersenen en de tien geboden voor het brein), Ap Dijksterhuis (Het slimme onbewuste) en de video’s van Eric Scherder dat geïnspireerd werd door de opleiding Bridgeman Transformatief coachen en EFT voor professionals level 1, 2 en 3 opleiding.

Een wereld ging voor mij open om overzicht en inzicht te krijgen in mijn brein en het gedrag dat daaruit vloeit. De reis van disbalans naar balans heb ik zelf ondergaan. Het geeft zoveel rust en ontspanning om zowel in mijn hoofd als in mijn lichaam in balans te zijn. Hieronder geef ik mijn korte samenvatting en wat ik heb begrepen.

Reptielenbrein (oudste deel van de hersenen) of overlevingsbrein

Stuurt onze autonome zenuwstelstel aan:
Het sympathische systeem (actie, stress, vechten of vluchten of bevriezen, hoge hartslag, bloeddruk stijg, ademsnelheid gaat omhoog). Dit is onze gaspedaal van onze lichaam en wij verbruiken hier veel lichaamsenergie. Ik noem dit het angst gedeelte.

Het parasympatische systeem (rust, reparatie, ontspanning en herstel). Dit is onze rempedaal, onze accu-oplader, wij gaan tanken. Deze noem ik liefde gedeelte. Zonder het parasympatische systeem sterven wij.
Beide systemen kunnen niet tegelijkertijd werken vandaar dat het balanceren van deze systemen van groot belang is voor de mens. Wel kan de mens zonder het sympathische systeem leven.
Deze brein handelt in een reflex bij een bedreigend gevaar bijvoorbeeld bij een schrikreactie. Verder reguleert het de lichaamsfuncties zoals onze lichaamstemperatuur. Dit is onze instinct en overlevingsbrein. Hier vindt de verwerking van lichamelijke informatie zoals bewegingen, zintuigen en lichaamssensatie. Een voorbeeld is verstijven of wegkijken bij het krijgen van kritiek.

Zoogdierenbrein of limbische brein of emotioneel brein

Bevat onze levensprogramma’s, aangeleerde vaardigheden, complexen zoals lopen staan enzovoort. Kleurt onze beleving in. Gevoelig voor straffen en belonen. Het wil veiligheid en plezier, waarschuw voor gevaar. Het onbewuste denken. Deze brein omvat onder andere
• Amygdala: angstcentrum van de hersenen
• Hypofyse: stuurt aan productie van cortisol (stresshormoon)
• Hippocampus: verwerkt emotionele informatie (vastleggen van herinneringen)
Deze brein is betrokken bij emoties, leren, geheugen, herinneringen, beelden, ervaringen, seksueel gedrag, omgaan met pijn en motivatie. Het gaat bij deze brein om wat onze voelt. Hier wordt de informatie van de emoties verwerkt. Bijvoorbeeld wij kunnen beter komen bij onze boosheid dan bij verdriet.

Neocortex of denkende brein (jongste deel van de hersenen) of cognitieve brein

Denken, organiseren, intentie, keuzes en plannen, verwerken van informatie (taal en rekenen). Besef van tijdconcepten zoals verleden, heden en toekomst. Dit brein stuurt onze redeneren en zelfbewustzijn. De gedachten (overtuigingen) worden cognitief verwerkt. Het gaat om ervaringen verwoorden, betekenisgeving, besluitvorming en zelfreflectie. Een voorbeeld is dat wij niet helder denken als iemand tegen ons schreeuwt.

Deze brein maakt ons bewust van onze emoties. Het heeft een linker- en rechterhersenhelft. Deze hersenhelften worden gescheiden door de hersenbalk. Beide hersenhelften dienen samen te communiceren.
Linkerzijde: positieve emoties ervaren zoals plezier, enthousiasme enzovoort. Hogere activiteit betekent gelukkiger zijn. Deze is bij geboorte nog niet ontwikkeld. Het gaat groeien vanaf 6e jaar en is volgroeid tussen de 23 – 35 jaar. Dit is ons computerdeel (informatie). Het verwerkt woorden en betekenis, verleden, logica.
Rechterzijde: negatieve emoties ervaren zoals haat, angst, boosheid enzovoort. Dit is ons creatieve deel. Het verwerkt ruimtelijke patronen, beelden en gevoelens, heden en toekomst.

Samenwerking

Herkennen jullie de wel bekende uitspraken: “Er is een kortsluiting in mijn hoofd of een paar draden werken niet zo goed samen of kan niet meer helder denken of vergeet alles of niets komt meer binnen”. Hoe kan dat?

Onze reptielenbrein en limbische brein opereren altijd in het NU. Ze kennen geen toekomst of verleden. De neocortex heeft beseft van tijd: verleden, heden en toekomst. Het komt voor dat onze hersenen niet goed samenwerken. Een voorbeeld is bij langdurige stress (ongezonde stress). Hierbij sluit het cognitieve deel zich af, omdat het geblokkeerd wordt door de twee andere breinen. Als je stress-emoties (stressreacties) omlaag brengt, wordt het cognitieve brein weer geactiveerd.

Meer over stressreacties en emoties in andere blogs dat ik binnenkort zal schrijven. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de GRATIS online challenge Dankbaarheid Cultiveren of volg Facebookpagina Oerzelfliefde.

Produceer meer gelukhormonen voor balans

  • Endorfine bij sporten, lachen, yoga en mediteren
  • Dopamine bij fijne ervaringen
  • Serotine bij sporten. Serotonine is een neurotransmitter, die invloed heeft op het geheugen, stemming, zelfvertrouwen, slaap en emotie. Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels.
  • Oxytocine bij (klassiek) muziek, sporten. Oxytocine fungeert als hormoon en neurotransmitter. Het heeft een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens en plezier. Dit wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd.

Geef om je hersenen! Zorg goed voor je hersenen!! Doe het met plezier en geniet volop van!!!

Neem gerust contact met mij op of vraag een gratis consult aan voor een steuntje in de rug voor meer mentale en innerlijke rust en ontspanning.

van het hoofd naar het hart